Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

Η 4η πιο κοινή μορφή γυναικείου καρκίνου

cervical A

Οι περισσότεροι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας μπορούν να προληφθούν3

  • Ο ιός HPV ανιχνεύεται στο 99% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας4
  • Το τεστ Παπανικολάου αποτελεί μια αποδεδειγμένη μέθοδο για την εύρεση προ-καρκινικών μορφών, προτού εξελιχθούν σε καρκίνο3
  • Το τεστ Παπανικολάου σε συνδυασμό με το HPV τεστ προτείνονται για το μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο3
  • Η αποφυγή δημιουργίας προ-καρκινικών μορφών πραγματοποιείται μέσω του εμβολιασμού ενάντια στον ιό HPV3,4

cervical X

cervical B

Βιβλιογραφία
1. Globocan 2012. Cervical Cancer – Estimated Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Last updated 2012. Accessed 11 February 2016
2. Cancer Research UK. Cervical cancer incidence statistics. Available at http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cervical-cancer-incidence-statistics#heading-One [Accessed 11 February 2016]
3. American Cancer Society. Cervical Cancer: Detailed Guide, 2015. Available at: http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/index. Last revised 29 January 2016. Accessed 11 February 2016
4. Colombo N, et al. Cervical cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012 Oct;23 Suppl 7:vii27-32

ROCHE Cervical v2

Ενημέρωση και πρόληψη

Στόχος της for HER είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού γυναικείου πληθυσμού για την αξία της πρόληψης και της σωστής αντιμετώπισης από ειδικό.