Καρκίνος των ωοθηκών
Η 1η αιτία θανάτου ανάμεσα στους γυναικολογικούς καρκίνους στην Ελλάδα2

ovarian_A

Παράγοντες Κινδύνου

  • Παράγοντες που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών είναι η κύηση σε νεαρή ηλικία (<26 ετών), οι πολλαπλές κυήσεις4,5 η χρήση από του στόματος αντισυλληπτικής αγωγής4-6, ο θηλασμός4-6, η περίδεση των σαλπίγγων4,5 και η υστερεκτομή5.
  • Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών είναι η παχυσαρκία4,5, η ατοκία4-6, η κύηση μετά τα 35 έτη5,6, η πρώιμη εμμηναρχή4, η καθυστερημενη εμμηνόπαυση4, η ορμονική θεραπεία5,6, η χρήση φαρμάκων γονιμότητας5,6 και η κληρονομικότητα (μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2)4-6.

Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχημένη αντιμετώπιση της νόσου

Διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών σε πρώιμο στάδιο βελτιώνει κατά πολύ τις πιθανότητες πενταετούς επιβίωσης1

ovarian_B

Βιβλιογραφία
1. Ozols R.F.(2005) Int J Gynecol Cancer, 15 (Suppl.1), 3-11
2. Globocan 2012. Ovarian Cancer – Estimated Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Last updated 2012. Accessed 12 February 2016
3. EUCAN Cancer Factsheets: Ovary. Available at: http://eu-cancer.iarc.fr/EUCAN/CancerOne.aspx?Cancer=27&Gender=2. Accessed 12 February 2016
4. Ledermann JA, et al. Newly diagnosed and relapsed epithelial ovarian carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013 Oct;24 Suppl 6:vi24-32
5. American Cancer Society. Cervical Cancer: Detailed Guide, 2015. Available at: http://www.cancer.org/cancer/ovariancancer/index. Last revised 4 February 2016. Accessed 12 February 2016
6. NCCN Guidelines for Ovarian Cancer version 2 2015. Available at: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#ovarian. Accessed 12 February 2016

ROCHE_Ovarian_v3