Καρκίνος των ωοθηκών
Η 1η αιτία θανάτου ανάμεσα στους γυναικολογικούς καρκίνους στην Ελλάδα2

Παράγοντες Κινδύνου

  • Παράγοντες που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών είναι η κύηση σε νεαρή ηλικία (<26 ετών), οι πολλαπλές κυήσεις4,5 η χρήση από του στόματος αντισυλληπτικής αγωγής4-6, ο θηλασμός4-6, η περίδεση των σαλπίγγων4,5 και η υστερεκτομή5.
  • Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών είναι η παχυσαρκία4,5, η ατοκία4-6, η κύηση μετά τα 35 έτη5,6, η πρώιμη εμμηναρχή4, η καθυστερημενη εμμηνόπαυση4, η ορμονική θεραπεία5,6, η χρήση φαρμάκων γονιμότητας5,6 και η κληρονομικότητα (μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2)4-6.

Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχημένη αντιμετώπιση της νόσου

Διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών σε πρώιμο στάδιο βελτιώνει κατά πολύ τις πιθανότητες πενταετούς επιβίωσης1

Βιβλιογραφία
1. Ozols R.F.(2005) Int J Gynecol Cancer, 15 (Suppl.1), 3-11
2. Globocan 2012. Ovarian Cancer – Estimated Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Last updated 2012. Accessed 12 February 2016
3. EUCAN Cancer Factsheets: Ovary. Available at: http://eu-cancer.iarc.fr/EUCAN/CancerOne.aspx?Cancer=27&Gender=2. Accessed 12 February 2016
4. Ledermann JA, et al. Newly diagnosed and relapsed epithelial ovarian carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013 Oct;24 Suppl 6:vi24-32
5. American Cancer Society. Cervical Cancer: Detailed Guide, 2015. Available at: http://www.cancer.org/cancer/ovariancancer/index. Last revised 4 February 2016. Accessed 12 February 2016
6. NCCN Guidelines for Ovarian Cancer version 2 2015. Available at: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#ovarian. Accessed 12 February 2016